Boende för årsrika – en minikonferens

Minikonferensen om årsrikas boende hölls i Karlskrona 30 mars 2016

Program:

  1. Välkommen. Börje Dovstad. Karlskrona som gott exempel. Vad vill vi uppnå med minikonferensen?
  2. Barbro Westerholm. Inledning.
  3. Ulrika Hägred. Detta kom utredningen “Bostäder att bo kvar i” fram till. Därefter frågor till Börje, Barbro och Ulrika.
  4. Fredrik von Platen. Summering. Kommentar. Förslag till åtgärder. Vad behöver diskuteras.
  5. Arbetsgrupper – om en klok bostadspolitik för årsrika
  6. Slutord – Barbro Westerholm och Fredrik von Platen.

(Alla punkter utom arbetsgruppernas arbete finns som film eller ljudfil nedan)

Vi inledde med att Börje Dovstad, kommunalråd i Karlskrona hälsade välkommen. Därefter gav Barbro Westerholm en genomgång av förutsättningarna för ett bra boende för årsrika genom de senaste seklen och landade i de senaste decenniernas utredningar och övrig utveckling.

Ulrika Hägred, huvudsekreterare för utredningen ”Bostäder att bo kvar i” som lades fram hösten 2015 redovisade.

Fredrik von Platen, arkitekt, rådgivare till SPF mm gav sin syn på några viktiga aspekter.

Efter grupparbeten var det deltagarnas tur att redovisa. Därefter avrundade Barbro Westerholm och Fredrik von Platen.