Boverket – en miljömyndighet

Som före detta Boverksanställd försöker jag följa myndighetens utveckling, något som inte är alldeles lätt. Den medieskugga som Boverket lätt hamnar i, verkar nu ha orsakat att miljöminister Lena Ek missat en viktig poäng: Boverket är en miljömyndighet. I Dagens Nyheter idag, berättar hon att nu ska miljömyndigheterna ses över – men i denna översyn finns inte två av de viktigaste aktörerna med.

Jag har inte kvar några band till Boverket, eftersom min nuvarande verksamhet inom kultursektorn inte överlappar myndighetens kompetensområde i någon större omfattning. Det kan därför finnas någon alldeles självklar anledning till att Boverket inte finns med i uppräkningen av miljömyndigheter som ska ses över. Men för mig som dels utomstående, dels med viss insyn i vad Boverket i praktiken arbetar med, så framstår det som kontraproduktivt att inte se och erkänna den stora roll myndigheten har för vår miljö.

Lena Ek nämner miljökvalitetsmålen, som ska bli lättare att uppnå när den nu beslutade översynen har genomförts. Boverket är av naturliga skäl huvudansvarig för ett av målen, nämligen God bebyggd miljö. Under den tid jag jobbade på Boverket imponerades jag av det grundliga arbete som utfördes inom ramen för detta ansvar – och blev ibland sorgsen över hur svagt genomslag myndighetens rön faktiskt fick. 

Boverket skriver byggreglerna – och är av denna anledning ständigt i skottgluggen med verkanseld från två håll: de som tycker att byggreglerna går för långt och de som tycker att de är för tama. Detta är emellertid precis som det ska vara, myndigheten har därmed oftast intagit en balanserad position, där hänsyn tagits både till miljö och till kraven på utveckling. Byggreglerna är i varje fall ett av vårt samhälles mest tydliga medel att påverka miljön och har exempelvis hjälpt till att minska energianvändningen och att göra det möjligt att bygga bostäder i bullriga storstäder. Detta har inte skett utan konflikter med andra myndigheter och det är väl ingen hemlighet att exempelvis Naturvårdsverket och Energimyndigheten – utifrån sina uppdrag – kastar lystna blickar på och gärna vill ta över Boverkets ansvar eller delar av det. 

Boverket är alltså helt klart en myndighet som har ansvar för och påverkar vår miljö – ett annat område är exempelvis planfrågorna som är intimt förknippade med klimatproblematiken. Energimyndigheten är också en miljömyndighet, enligt mitt sätt att se. Inte heller den sistnämnda är med i miljödepartementets översyn. 

Kanske är det så att hela denna problematik är ett symptom på en alldeles föråldrad syn på miljöfrågorna, nämligen att de kan isoleras till en viss ”sektor” eller till vissa ”kvalitetsmål”. I själva verket kanske det är så att miljöfrågorna måste finnas med i alla departement och på alla myndigheter, oavsett vilka ”stuprör” de tillhör i den svenska statsförvaltningen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s