Blodleverans skapade oro för kravaller på Långö

Det är bara drygt etthundra år sedan den stadsdel i Karlskrona där jag bor började befolkas. Enligt uppgift var det år 1899 som man började stycka av tomter och bygga bostadshus här. Innan dess hade det varit en ö där kor gick och betade. 1905 byggdes en pålbro till ön från Pantarholmen, den låg något längre söderut än den nuvarande som går iland vid korsningen Ingenjörsgatan-Östra Strandgatan.

Eftersom här bodde främst arbetare, fanns det en viss misstänksamhet från borgerskapet i militärstaden Karlskrona, inte minst kring tiden för den ryska revolutionen. En stadsfullmäktigeledamot i staden lär på 1920-talet ha sagt att ”Långö är en avstjälpningplats och mellan staden och Långö borde finnas en kinesisk mur”. Det berättas också att beriden polis skickades till Långö i april 1917 för att stoppa eventuella kravaller när en bagare vid Långö torg enligt ryktet hade fått en sändning råg och grisblod. Man hoppades på att det skulle bli möjligt att köpa paltbröd, rågbröd med blod! Den folksamling som uppstod på grund av detta rykte uppfattades alltså av ordningsmakten som hotfull, men hade redan upplösts när den ridande polisen kom dit.

Skribenten Gunnar Sandwall som bor på Norra Långö skriver mera utförligt här.

In English:

Reportedly, it was in 1899 that they began to build houses here on Långö where I live. Before that this had been an island where cows were grazing. In 1905 there was a bridge constructed slightly further to the south than the present.

Because of the population, poor people and workers, there was some suspicion towards them from the bourgeoisie in the military town of Karlskrona, especially around the time of the Russian Revolution. It is said that mounted police was sent to Långö in April 1917 to stop any riots when a baker at Långö squares according to rumor, had received a consignment of rye and pig blood. It was hoped that it would be possible to buy ”paltbröd”, rye bread with blood! The crowd that occurred because of this rumor had already disbanded when the police arrived.
 

 
 
 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s